torsdag, augusti 04, 2011

Dag 15 - Kärlek [KÄRLEK 1]
1) stark känsla l. böjelse för ngn, yttrande sig i en (oegennyttig) önskan om föremålets lycka o. välgång l. i glädje o. tillfredsställelse över att vara i dess närhet o. göra det till lags o. d.; innerlig tillgivenhet l. sympati (för ngn),; ofta motsatt: hat, avsky. Kärlek till, förr äv. för ngn

Inga kommentarer: